ทุนการศึกษา

ทุนปริญญาตรี เรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกา

ทุนปริญญาโทสาขาจิตวิทยาประเทศอังกฤษ