ทุนการศึกษา จาก University of Arizona มอบทุนระดับปริญญาตรี

ทุนการศึกษา จาก University of Arizona มอบทุนระดับปริญญาตรี

University of Arizona ก่อตั้งในปี 1885 ตั้งอยู่ที่ รัฐอะริโซน่า ประเทศ สหรัฐอเมริกา มีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 36,000 คน รวมนักศึกษาต่างชาติ และ ยังมีกอง ทุนการศึกษา สีประจำสถาบันคือแดงและน้ำเงิน และนับเป็นสถาบันมหาวิทยาลัยแห่งแรกใน รัฐอะริโซน่า สถาบันมีชื่อเสียงมากด้านการบริหารและการจัดการ จาก U.S. News & World Report’s 2008 มหาวิทยาลัยนี้ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในอเมริกา สาขาการบัญชีติดอันดับที่ 25 ของโลก สาขาการจัดการติดอันดับที่ 20 ของโลก สาขาการตลาดติดอันดับที่ 17 ของโลก สาขาเภสัชศาสตร์ติดอันดับที่ 4 ของอเมริกา สาขาจิตวิทยาสังคมติดอันดับ 5 ของอเมริกา สาขาธรณีวิทยาติดอันดับที่ 7 ของอเมริกา สาขาการติดต่อสื่อสารติดอับดับที่ 1 ของอเมริกา สาขาโภชนาการอาหารติดอันดับที่ 10 ของอเมริกา สาขาชีววิทยาพืชติดอันดับที่ 4 ของอเมริกา

The University of Arizona เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในทูซอน รัฐแอริโซนา ก่อตั้งขึ้นในปี 1885 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในรัฐแอริโซนา และ มอบ ทุนการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

มูลค่า ทุนการศึกษา :

นักศึกษาในปี 1 จะได้รับทุนสนับสนุนมูลค่า $4,000 – $24,000 ต่อปีการศึกษา

นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับทุนสนุนมูลค่า  $5,000 ต่อปีการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– นักศึกษาใหม่จะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00

– นักศึกษาแลกเปลี่ยนจะต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.50

 

วิธีการสมัคร:

สมัครโดยการกรอกผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ slate.admissions.arizona.edu

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

admissions.arizona.edu