ทุนการศึกษา Foundation Studies ที่ University of Waikato

University of Waikato เสนอทุนการศึกษา Foundation Studies โดยใช้เกณฑ์ตัดสินจากความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพเพื่อการเป็นทูตระดับโลกในอนาคต

ทุนการศึกษา Foundation Studies ของ University of Waikato ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่มีพรสวรรค์ ซึ่งลงทะเบียนเข้าเรียนในชั้นปีแรกในใบรับรองความสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (CAFS) หรือ Certificate of University Preparation (CUP) ที่ University of Waikato

 

ทุนการศึกษา:

 • ทุนไม่ระบุจำนวน
 • หลักสูตร Foundation มาตรฐาน จะมีมูลค่าทุน 5,000 เหรียญ (NZD)
 • หลักสูตร Certificate of University Preparation จะมีมูลค่าทุน 2,500 เหรียญ (NZD)
 • ทุนการศึกษาจะถูกนำไปใช้โดยตรงกับค่าเล่าเรียนของผู้รับ

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนปีแรก ระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรใบรับรองการสำเร็จการศึกษาในระดับรากฐาน (CAFS) หรือ Certificate of University Preparation (CUP) ที่ University of Waikato

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้
 • ยังไม่ได้ลงทะเบียนเรียนที่ University of Waikatoในเวลาที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า
 • สมัครเข้าเรียนเป็นครั้งแรกในหลักสูตร Foundation ของ University of Waikato
 • ได้รับข้อเสนอตามเงื่อนไขของสถานที่สำหรับหลักสูตรพื้นฐานและข้อเสนอแบบมีเงื่อนไขสำหรับระดับปริญญาตรี University of Waikato
 • สามารถพำนักอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์เพื่อรับทุนการศึกษาของ University of Waikato
 • ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (ภาษาราชการ) จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษในรูปของคะแนน IELTS หรือ TOEFL เท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องแนบเอกสารต่อไปนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของใบสมัคร

 • เรียงความตามหัวข้อที่กำหนดไว้
 • เขียนเป้าหมายอาชีพ หรือ แรงบันดาลใจของคุณคืออะไร?
 • เขียนเรียงความเกี่ยวกับการศึกษาระดับนานาชาติจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ได้อย่างไร?

 

หมดเขตรับสมัคร:

 • 15 พฤศจิกายน 2017 (สำหรับภาคการศึกษา A ปี 2018)
 • 15 มีนาคม 2018 (สำหรับภาคการศึกษา B ปี 2018)
 • 15 สิงหาคม 2018 (สำหรับภาคการศึกษา C ปี 2018)

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

ใบสมัครออนไลน์

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้