ทุนเรียนต่อปริญญาตรี จาก Warren Wilson College

Warren Wilson College สนับสนุนทุนเรียนต่อระดับปริญญาตรีแก่นักศึกษาต่างชาติประจำปี 2018 โดยปีนี้ทางสถาบันมีทุนมอบให้ทั้งหมดถึง 2 ประเภททุนด้วยกัน

มูลค่าทุนการศึกษา:

Academic Scholarships: ทุนการศึกษามูลค่าตั้งแต่ 4,000-18,000 USD

Milepost One Scholarship: ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ทั้งสิ้น 25 ทุน มูลค่าสูงสุด $125,000 ต่อปี

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-เข้าเรียนที่ Warren Wilson College แบบเต็มเวลาเป็นครั้งแรก

-GPA 3.00 ขึ้นไป

-ส่งเอกสารใบสมัครตามเวลาที่กำหนด

-มีรายได้ครอบครัวเท่ากับ หรือน้อยกว่า $125,000

-กรอกข้อมูลลงใน CollegeBoard International Student Financial Aid Application ให้เรียบร้อย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

หลักฐานคะแนน TOEFL, IELTS, ACT หรือ SAT

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้ทาง www.warren-wilson.edu

ปิดรับสมัคร:

1 มีนาคม 2018

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.warren-wilson.edu