ทุนการศึกษา Delaware Law School ปริญญาโทด้านกฎหมาย

Widener University Delaware Law School เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อรับทุนการศึกษาเรียนต่อในหลักสูตรด้านกฎหมาย ที่สหรัฐอเมริกา โดยทุนส่วนนี้ครอบคลุมค่าเล่าเรียนแต่ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

มูลค่าทุนการศึกษา:

มหาวิทยาลัยมอบทุนการศึกษาในส่วนของค่าเล่าเรียนให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม แต่ไม่ครอบคลุมสำหรับค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัย การเดินทาง ค่าหนังสือ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตร ด้านวิชากฎหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และไม่ได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา

-สมัครที่ Delaware Law School หลักสูตรปริญญาโท ด้านวิชากฎหมาย

-มีเกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 3.3 ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของ LLM หรือหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

-มีคะแนน TOEFL (iBT) ไม่ต่ำกว่า 83 คะแนน หรือคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 ผลการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

-แสดงให้เห็นถึงความต้องการในการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประวัติเกี่ยวกับการบริการชุมชน ความเป็นผู้นำ และอาสาสมัครในประเทศของตน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร

-ใบรับรองผลการเรียน

-เรซูเม่

-หนังสือแนะนำตัว

-จดหมายรับรอง

-ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

วิธีการสมัคร:

มี 2 ตัวเลือกสำหรับการสมัคร

-ตัวเลือกที่ 1 : สมัครผ่าน Law School Admissions Council (LSAC) LLM Credential Assembly Service

-ตัวเลือกที่ 2 สมัครโดยตรงที่ Delaware Law โดยดาวน์โหลดใบสมัคร (PDF) และส่งพร้อมกับเอกสารการสมัครทางอีเมล

สมัครออนไลน์ได้ ที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม:

delawarelaw.widener.edu