Seattle University มอบทุนการศึกษาจำนวน 17 ทุน

Seattle University เปิดรับสมัครทุนการศึกษา Albers Professional MBA Merit Scholarships สำหรับนักศึกษา PMBA ที่เข้ามาเรียนในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงเท่านั้น

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวนทุนการศึกษา 17 ทุน

-มูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น $149,000 (ประมาณ 4,800,000 ล้านบาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับการเรียนหลักสูตร MBA

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องมีทักษะภาษาอังกฤษที่สามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการเรียนได้

วิธีการสมัคร:

-เขียนเรียงความสำหรับทุนการศึกษา PMBA Merit Scholarship ในหัวข้อ : What attracted you to the Professional MBA program at Seattle University. What do you hope to gain from this degree? รวมทั้งให้ระบุความต้องการทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับทุนการศึกษา

-กรอกใบสมัคร Graduate Application for Admission ให้สมบูรณ์และส่งก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ 1 สิงหาคม (รวมทั้งคะแนน GMAT/GRE) และ ต้องมีใบสมัครของหลักสูตรภาคฤดูร้อนหรือฤดูใบไม้ร่วงที่สมบูรณ์ครบถ้วนเพื่อให้มีสิทธิสำหรับทุนการศึกษานี้

-ส่งใบสมัครทุน Albers Professional MBA Merit Scholarship ที่สมบูรณ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม หรือ 1 สิงหาคม

-ใบสมัครออนไลน์ ที่นี่

ปิดรับสมัคร:

1 พฤษภาคม 2561

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.seattleu.edu