Bond U. มอบทุน HDR สำหรับปริญญาเอก

ทุนนี้มอบโดย Bond University ประเทศออสเตรเลีย เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ด้านงานวิจัยและฝึกอบรมสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกโดยเฉพาะ

Bond University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร ตั้งอยู่ที่ Robina เมืองโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ใน 20 อันดับต้นๆ ของโลก

ซึ่งได้รับการจัดอันดับจากหนังสือพิมพ์ Times Higher Education ที่มีการรายงานการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในทุกปี

มูลค่าทุนการศึกษา:

สำหรับทุนการศึกษานี้มอบให้ในส่วนของค่าครองชีพเท่านั้น และนักศึกษาปริญญาโทไม่มีสิทธิ์สมัครทุนนี้ จำนวนเงินที่จะได้รับคือ $27,082.00 ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • นักศึกษาในออสเตรเลียและนักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้
  • ต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท
  • ผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ ต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, ACT และ SAT

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ผลการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

  • ขั้นที่ 1 แสดงความคิดเห็นถึงความสนใจที่มีต่อคณะ
  • ขั้นที่ 2 หาอาจารย์นิเทศ
  • ขั้นที่ 3 สมัครเข้าเรียนต่อที่ Bond University
  • ขั้นที่ 4 สมัครทุนการศึกษา
  • ผู้สมัครจะต้องได้รับใบตอบรับเข้าเรียนต่อจาก Bond University
  • ใช้แบบฟอร์มการสมัครทุนการศึกษาออนไลน์ ที่นี่
  • ในกรณีที่สมัครในโปรแกรม HDR นักศึกษาจำเป็นต้องมีวีซ่า ที่อยู่อาศัยและความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bond.edu.au