ทุนปริญญาโท Brunel Business School (UK)

Brunel Business School(BBS) มอบ 25 ทุนป.โท (MBA) ให้แก่นักศึกษาทั้ง UK / EU และนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการเรียนต่อป.โท ที่ BBS , สหราชอาณาจักร

Scholarship Award
ทุนลดค่าเรียนป.โท (MBA) มูลค่า 6,420 £

Eligibility
– สมัครและกรอก entry criteria  สำหรับการเข้าเรียนต่อที่ Brunel. ในหลักสูตรป.โท(MBA) Full time
– ได้รับการตอบรับเข้าเรียนในช่วง กันยายน 2017 หรือ มกราคม 2018
– ดำเนินการสมัครขอทุน Brunel MBA Scholarships ( application form) และเขียนessay ไม่เกิน 500 คำ และ Supporting statement
– ผู้สมัครจะได้รับการสัมภาษณ์จาก เจ้าหน้าที่ทุน

How to Apply

  1. ส่ง application
  2. ผู้สมัครต้องเขียน essay ไม่เกิน 500 คำ  “why the applicant would make good ambassador for the Brunel MBA”. และควรเขียนถึงด้านการเรียน ,ประสบการณ์(professional experience) และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม อื่นๆ ที่จะช่วยให้คุณได้รับการพิจารณา
  3. ผู้สมัครที่ดำเนินการสมัครล่าช้ากว่าวันที่กำหนด จะไ่ม่ได้รับพิจารณา

หมดเขตรับสมัคร

วันที่ 20 สิงหาคม (สำหรับเข้าเรียนต่อในเดือน กันยายน 2017)
30  พฤศจิกายน (สำหรับเข้าเรียนต่อในเดือนมกาคม 2018)

Scholarship Link