ข้อดีของการเลือกเรียนที่ Community College

หลายคนคงจะเคยได้ยินชื่อของ Community College (วิทยาลัยชุมชน) หรือที่นิยมเรียกกันว่า วิทยาลัยสองปี เนื่องจากเรียกตามระบบการเรียนการสอนนั่นเอง

สำหรับ Community College นั้นจะมีอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศประมาณ 2,000 แห่ง แบ่งเป็นของรัฐบาลประมาณ 1,000 แห่ง ของเอกชนประมาณ 150 แห่ง และที่เหลือเป็นของอื่นๆ

สิ่งที่ทำให้วิทยาลัยชุมชน ถูกเรียกว่า วิทยาลัยสองปี ก็เพราะระบบหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปีนั่นเอง ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆดังนี้

– หลักสูตร Transfer Program ที่สามารถโอนย้ายหน่วยกิตเพื่อไปศึกษาต่อในชั้นปีที่ 3-4 ของระดับมหาวิทยาลัยได้

– หลักสูตร Vocational Program หรือ Career Training Program เป็นโปรแกรมฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะด้าน เช่น พยาบาล ช่างซ่อม ผู้ช่วยทันตแพทย์ เป็นต้น โดยใช้เวลาเรียน 2 ปี

เพราะฉะนั้นนักเรียนหลายคนที่จบเกรด 12 ไปแล้ว จึงเลือกเรียนที่ Community College ก่อนเนื่องจากค่าเรียนที่ถูกกว่าระดับมหาวิทยาลัยมาก (มหาวิทยาลัยในอเมริกา ค่าเทอมแพงมากๆ) หลังจากนั้นถ้าจบแล้วก็สามารถเลือกเรียนต่อได้นั่นเอง

เราได้ทำความรู้จักกับ Community College กันแล้ว ทีนี้ลองมาดูว่ามันมีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง

ข้อดีของ Community College
– ค่าเรียนถูกกว่าระดับมหาวิทยาลัยมาก รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนตัวด้วย

– วิทยาลัยชุมชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการผลคะแนนสอบที่สูงมาก คนที่เรียนไม่ค่อยเก่ง หรือหยุดพักการเรียนไปทำงานหลายปี ก็สามารถเรียนต่อได้ง่าย

– สำหรับนักศึกษาที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอ สามารถมาลงเรียนวิทยาลัยชุมชนก่อน เพื่อลองเรียนสาขาวิชาต่างๆ หลังจากจบแล้วก็เรียนต่อสาขาหลักในมหาวิทยาลัยได้

– เนื่องจากวิทยาลัยชุมชนมีขนาดเล็ก ความใกล้ชิดของผู้เรียน-อาจารย์ จะมีมากกว่ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

– วิทยาลัยชุมชนอยู่ใกล้กับชุมชนที่พักของนักศึกษาอเมริกัน ทำให้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน เดินทางข้ามรัฐไปเรียนเหมือนมหาวิทยาลัย

ข้อเสียของ Community College
– เรื่องที่ตั้ง จะมีปัญหาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพราะไม่ได้มีหอพักเต็มที่แบบมหาวิทยาลัย รวมถึงที่พักเอกชนไม่หลากหลายแบบมหาวิทยาลัย

– คนส่วนใหญ่ที่เรียน คือนักศึกษาที่ทำงานไปด้วย ผู้ใหญ่วัยทำงาน หรือคนที่มีข้อผูกมัดอื่นๆ ไม่ได้เป็นนักศึกษาเต็มเวลาแบบมหาวิทยาลัยทั่วไป

– เรื่องการโอนย้ายหน่วยกิตไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะต้องศึกษาอย่างละเอียด เพราะไม่สามารถโอนย้ายได้ทุกวิชา อาจจะมีปัญหาได้

– รูปแบบชีวิตและการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน ไม่เหมือนกับมหาวิทยาลัยแบบ 4 ปี ซึ่งอาจจะมีข้อเสียในเรื่องของคอนเนคชั่น หรือการสร้างกลุ่มเพื่อนแบบในมหาวิทยาลัย