Work and Travel ทำไมเหล่านิสิต นักศึกษาถึงต้องอยากไปกันนะ

Work and Travel ทำไมเหล่านิสิต นักศึกษาถึงต้องอยากไปกันนะ

โครงการ Work and Travel คือโครงการที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา สนับสนุนและเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วโลกได้ไป “ทำงานและเที่ยวอย่างถูกกฎหมาย” ในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลาสั้นๆในช่วงปิดเทอม เป็นระยะเวลา 10 weeks -16 weeks ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งงานภายใต้โครงการ Work and Travel มีงานหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร ฟาสฟู๊ด ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย $7.50-$15.00/hr โดยเรทค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดงานของแต่ละที่/แต่ละรัฐ และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อภายหลังจากจบโครงการได้อีก 30 วัน โดยโครงการ Work and Travel ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้าร่วมโครงการ Work and Travel

  1. มีสถานะเป็นนิสิต นักศึกษา
  2. อายุระหว่าง 18-28 ปี
  3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษาภาคปกติ (เต็มเวลา) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1, 2, 3 และ 4 หรือปริญญาโทชั้นปีที่ 1 ในระดับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
  4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้

นักศึกษาสามารถพำนักในสหรัฐอเมริกาได้นานถึง 4 เดือน ในช่วงระยะเวลาของการทำงานและสามารถอยู่ต่อได้อีก 1 เดือน ในฐานะนักท่องเที่ยว หลังจากโปรแกรมเสร็จสิ้นลงนักศึกษาจะต้องเดินทางกลับมาศึกษาต่อยังประเทศของตนเอง รายได้ที่ได้จากการทำงานภาคฤดูร้อนนี้ ผู้สมัครจะได้ค่าจ้างที่หักภาษีแล้ว และผู้สมัครสามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้หลังจากเดินทางกลับสู่ประเทศของตน (ขอบคุณข้อมูลจาก สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย )

รายชื่อตัวแทนโครงการ Work and Travel ในประเทศไทย สามารถเช็คได้ที่นี่ (ขอบคุณข้อมูลจาก สถานทูตสหรัฐฯและสถานกงสุลในประเทศไทย )

3 ข้อดีของการสมัครเข้าร่วมโครงการ Work and Travel

1. ฝึกภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริง ซึ่งหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย การที่เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษในทุกๆวัน จะทำให้ทักษะภาษาอังกฤษของเราพัฒนาซึ่งจะเป็นผลดีกับน้องๆที่ต้องการจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร หรือเรียนรู้การออกเสียง และยังได้ใช้ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แถมได้ รู้จักเพื่อนใหม่ จากที่ทำงาน หรือที่พัก อาจจะมาจากคนละประเทศ และที่สำคัญเรายังได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ หรือ ภาษาที่ 3 จากเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย

2. ประสบการณ์ในการทำงาน นั่นหมายถึงเราจะได้ทำงานอย่างถูกกฎหมาย โดยประเภทของงานก็มีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น งานโรงแรม งานร้านอาหาร งานที่สวนสนุก ร้านขายของที่ระลึก ซึ่งสามารถเลือกงานที่สนใจและระดับภาษา พร้อมได้รับ ค่าตอบแทนจากการทำงาน โดยเรทค่าจ้างจะขึ้นอยู่กับชนิดงานของแต่ละที่/แต่ละรัฐ

3. ได้ท่องเที่ยวอีก 30 วันหลังจากจบโครงการ Work and Travel