ทุนเรียนฟรี ทุนเต็มจำนวน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด

ทุนเรียนฟรี ทุนเต็มจำนวน ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่มีข้อผูกมัด

ทุนเรียนฟรี ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติ Fulbright Scholarship ก่อตั้งโดยรัฐบาลของอเมริกาในปี 1950 หลังจากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งในปัจจุบันทั้งรัฐบาลไทยและอเมริกานั้นมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษานี้ ภายใต้ชื่อ “มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน” โดยจุดประสงค์หลักๆ ของโครงการนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสันพันธ์อันดีระหว่างประเทศต่างๆ ทั่วโลก

Fulbright Scholarship เป็นทุนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา (ได้รับวีซ่า J-1 Exchange Visitor) ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ผู้สนใจจากทั่วโลกได้มีโอกาสเข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกา จะเปิดรับสมัครทุกสาขาวิชา ยกเว้นแพทยศาสตร์ พยาบาล ซึ่งรวมไปถึงสาขาสายสาธารณสุขและโดยส่วนใหญ่แล้ว Fulbright Scholarship จะเน้นสนับสนุนหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์และสังคมเป็นหลัก เช่น ภาษาและวัฒนธรรม, สังคมและเศรษฐกิจ, วิทยาศาสตร์, สถาปัตยกรรม, การประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ทุนเรียนฟรีนั้นจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายตั้งแต่

  • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (สำหรับการเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ)
  • ค่าเล่าเรียน รวมถึงค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน
  • ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายรายเดือน
  • ค่าประกันสุขภาพ

ระยะเวลาเปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ต่อประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี

เงื่อนไขของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย (ไม่ถือสองสัญชาติ)
  • มีผลการเรียนเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี (ต้องจบ ป.ตรีมาจากมหาวิทยาลัยของไทยเท่านั้น หากมีประสบการณ์การทำงานมาก่อนจะยินดีอย่างยิ่ง)
  • มีคะแนนภาษาอังกฤษ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน โดยผลสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุน 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร เปิดรับสมัครช่วงเดือนมกราคม – เมษายนของทุกปี