อธิบายการเปลี่ยนแปลงวีซ่าวันที่ 1 กรกฎาคม และผลกระทบที่มีต่อนักศึกษาต่างชาติ

ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายวีซ่าและการเข้าเมืองของออสเตรเลียหลายประการ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อนักศึกษาต่างชาติอย่างไร?

ในช่วงปี 2564-2565 (2021 – 2022) จะมี Australia’s Permanent Migration Program ว่างให้สมัครถึง 160,000 คน โดยแบ่งตาม Skill 79,600 Family 77,300 Special Eligibility 100 Child 3,000

ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น
ค่าธรรมเนียมการสมัครสัญชาติออสเตรเลียก็แพงขึ้นเรื่อยๆ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม ค่าสัญชาติมาตรฐานตามค่าสมัครขอทุนได้เพิ่มขึ้นจาก $285 เป็น $490 การย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากการปรับปรุงการทดสอบสัญชาติออสเตรเลียของปีที่แล้ว ซึ่งตอนนี้มีคำถามเพิ่มเติมอีก 20 ข้อเกี่ยวกับความเท่าเทียมกัน ประชาธิปไตย และความเคารพซึ่งกันและกัน

ค่าธรรมเนียมในการยื่นอุทธรณ์คำตัดสินของศาลอุทธรณ์ด้านการบริหาร (Administrative Appeals Tribunal) ได้เพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 70 จาก 1764 ดอลลาร์ ถึง 3,000 ดอลลาร์ หากคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าค่าธรรมเนียมนี้จะทำให้คุณประสบปัญหาทางการเงินอย่างรุนแรง คุณจะได้รับส่วนลด 50% เหลือ $1500

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม