PR News : สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครผู้ช่วยสนับสนุนฝ่ายการทูตสาธารณะด้านดิจิทัล ปี 2563

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยกำลังเปิดรับสมัครผู้ช่วยสนับสนุนฝ่ายการทูตสาธารณะด้านดิจิทัล ปี 2563 เพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันดีงามรวมถึงข้อมูลต่างๆ ระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • นักเรียนมัธยมปลาย หรือนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป (เฉพาะคนไทยหรือคนเกาหลีที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย)
 • ผู้ที่สนใจและมีความสามารถในด้าน Social Media
 • ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-เกาหลี รวมไปถึงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเกาหลีและประเด็นอื่นๆ 

หน้าที่

สร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล เช่น Vlog, คลิปวิดีโอ, Card news ที่เกี่ยวกับประเทศเกาหลี หรือ ความสัมพันธ์ไทย-เกาหลีในหัวข้อต่างๆ

** กรุณาส่งข้อมูลหรือผลงานข้างต้นมาที่สถานเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยพร้อมทั้งโพสต์ลงในบัญชีผู้ใช้ของตนใน Social media

ประเภทหัวข้อ

สามารถกำหนดหัวข้อได้ตามต้องการในหลากหลายรูปแบบ

ตัวอย่างหัวข้อ

– ประสบการณ์ของฉันในประเทศไทย/เกาหลี

– ตอนนี้อะไรกำลังเป็นที่นิยมในเกาหลี

– ทริปเที่ยวประเทศเกาหลีตามธีม เช่น การพักผ่อนหย่อนใจ วิวกลางคืน หรือ กิจกรรมต่างๆ

 

วิธีการสมัคร

ระยะเวลารับสมัคร 1 เมษายน  – 17 เมษายน 2563 รับสมัครผ่านช่องทางออนไลน์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://overseas.mofa.go.kr/th-ko/index.do

กรอกให้ครบถ้วนและส่งใบสมัครทางอีเมล sangseup20@mofa.or.krleessl92@naver.com *สามารถแนบ Portfolio หรือตัวอย่างผลงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ (ไม่บังคับ)

 

การประกาศผลคัดเลือกและรางวัล

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 22 เมษายน 2563 (จะประกาศให้ทราบเป็นรายบุคคล)

ระยะเวลาการทำกิจกรรม 24 เมษายน – 30 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล)

รายละเอียดรางวัล

 • ของที่ระลึก / ประกาศนียบัตร
 • รางวัลผลงานดีเด่น
 • รางวัลพิเศษสำหรับผู้ช่วยฯ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม 3 ท่าน

*กำหนดมอบรางวัลพิเศษในพิธีปิดกิจกรรม

 • เกณฑ์การคัดเลือกผู้ช่วยฯ ที่มีผลงานยอดเยี่ยม
 • จำนวนครั้งในการโพสลง Social Media (20%) / จำนวน Likes/ Share (50%) / การประเมินจากสถานทูตฯ (30%)
 • กำหนดการพิธีปิดกิจกรรม : จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

 

หมายเหตุ 

–  หากตรวจพบว่าข้อมูลที่กรอกในใบสมัครไม่เป็นความจริง จะตัดสิทธิ์ในการสมัครทันที

–  จะไม่มีการคืนเอกสารในการสมัครทั้งหมด และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้หลังจากส่งใบสมัครแล้ว

–  ผู้ช่วยฯ ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องเข้าร่วมงาน/กิจกรรมทั้งหมดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบถึงกำหนดการในโอกาสต่อไป 

– สำหรับผลงานที่ผู้ช่วยฯ ได้จัดทำขึ้นนั้น สถานทูตเกาหลีฯ สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้ รวมทั้งสถานทูตเกาหลีฯ จะเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์ของผลงานทั้งหมด

– ผลงานที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับผู้อื่น ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือมีการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดพลาดหรือเป็นเท็จ ไม่ควรนำมาใช้ และหากมีการดำเนินการทางกฎหมาย ผู้ที่สร้างผลงานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 

ติดต่อสอบถาม: สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

อีเมล sangseup20@mofa.or.kr  /  leessl92@naver.com สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหน้าเว็บไซต์และ Facebook ของสถานทูตฯ หรือสอบถามทางอีเมลข้างต้น

 

English version

Embassy of the Republic of Korea is recruiting 2020 Digital Public Diplomacy Supporters to promote friendly relations and mutual understanding between the Republic of Korea and the Kingdom of Thailand.

 

Eligibility

 

O High school/University student or above (Only Thai/Korean nationals who live in Thailand are eligible)

O Anyone who has a great interest or proficiency in the use of social media

O Anyone interested in bilateral relations between the Republic of Korea and the Kingdom of Thailand, history and culture of Korea, etc.

 

 

Mission :

 

To create digital contents-e.g. vlog, video, card news-introducing Korea or further strengthening friendly relations between the two countries under various topics

Submit the abovementioned contents to the Korean Embassy in Bangkok and post the contents on their own social media account as well

 

 

Types of Contents: Self-created contents in various types of formats

 

Examples of Topics

 

 • What I experienced about Thailand/Korea
 • What are trends in Korea now?
 • Korea traveling course of certain themes ex) Healing, Night city view, Activity

 

 

 

How to Apply

 

Applying Period: 2020.4.1. – 4.17.

Online Application

 • Download the application form from the Embassy website 

Website : http://overseas.mofa.go.kr/th-ko/index.do

 • Fill out the application form and send to the mail below 

Email. sangseup20@mofa.or.kr / leessl92@naver.com 

※ It is recommended to submit the sample contents or related digital contents portfolio of one’s previous production (NOT mandatory)

 

 

Announcement and Reward

 

O Result Announcement: 2020.4.22. 

 • Will be announced individually

O Period of Activity : 2020.4.24. – 2020.11.30.

 • Details will be informed through phone call and e-mail

O Reward Detail: 

 • Souvenir/Certificate for each Supporter
 • Reward for each content of high quality
 • Additional reward for top 3 Excellent Supporters

※ Prizes will be awarded at the Completion Ceremony

O Criteria for Excellent Supporters

 • Number of Posting(20%) / Number of Likes/Share(50%) / Embassy’s Evaluation Score(30%)

O Completion Ceremony : To be announced

 

 

Notice

 

O If any of the application information is found to be false, applicant will be excluded from the selection.

O Submitted documents will not be returned. Also, applicants cannot modify the application form already submitted.

O Supporters should do their best to participate in all official schedules to be informed later on..

O Submitted contents can be used by Embassy of the Republic of Korea in Thailand for its own purpose, and the copyrights of the contents are owned by the Embassy.

O You may not use any contents that may defame other person, infringe copyrights, or contain wrong information. The contents creator will have to be responsible for any possible legal matters.

 

 

Contact : Embassy of the Republic of Korea in Thailand

 

E-mail : sangseup20@mofa.or.kr / leessl92@naver.com

For detailed information, please visit website/facebook page of the Embassy of the Republic of Korea in Thailand or send inquires via e-mail