ทำความรู้จัก Work and Travel ทำไมเหล่านิสิต นักศึกษาถึงต้องไปสักครั้ง ก่อนเรียนจบ!

ทำความรู้จัก Work and Travel ทำไมเหล่านิสิต นักศึกษาถึงต้องไปสักครั้ง ก่อนเรียนจบ!

โครงการ Work and Travel คือโครงการที่รัฐบาลของสหรัฐอเมริกา เปิดโอกาสในนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี รวมถึงปริญญาโทที่มีอายุตั้งแต่ 18 – 27 ปี (ไม่เกิน 28 ปี) ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ โดยการทำงานและท่องเที่ยวในแต่ละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นระยะเวลา 10 weeks -16 weeks ในช่วงปิดภาคฤดูร้อน ซึ่งงานภายใต้โครงการ Work and Travel มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร ฟาสฟู๊ด ร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ เพื่อหาประสบการณ์การทำงานและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วโลก พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนอัตราเฉลี่ย $7.50-$12.00/hr และยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อภายหลังจากจบโครงการได้อีก 30 วัน โดยโครงการ Work and Travel USA ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม