ออแพร์ (พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา)

ออแพร์ (พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา)

Get Ready Au Pair Workshop เตรียมตัวให้พร้อมก่อนการเป็นออแพร์อเมริกา **สำหรับน้องๆ ที่กำลังสนใจในโครงการ Au Pair in America**

งานสัมมนาแนะนำโครงการ ออแพร์(พี่เลี้ยงเด็กอเมริกา) มาทำความรู้จักโครงการนี้ให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการ เงื่อนไขของผู้สมัคร รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมทั้งเตรียมตัวในเรื่องของภาษาอังกฤษ ติวภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมป์และ สอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำคลิปแนะนำตัว พร้อมทั้งเทคนิคการเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ฟรี!!
https://bit.ly/2Snh72d

พิเศษ! สำหรับผู้ที่สมัครในงานนี้เท่านั้น ฟรี! VISA, คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ

ตารางกิจกรรม  Get Ready Au Pair Workshop

13.00 น. ลงทะเบียนร่วมงาน

13.30 น. แนะนำโครงการพี่เลี้ยงเด็ก ออแพร์ โดย เอ็นจีเนียส พร้อมประกาศเรื่องการสมัครชิงทุน ออแพร์ 1 ทุน

14.30 น. ติวภาษาอังกฤษสำหรับการสัมภาษณ์กับครอบครัวอุปถัมป์และ สอนภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการทำคลิปแนะนำตัว พร้อมทั้งเทคนิคการเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง

15.30 น. บอกเล่าประสบการณ์ พี่เลี้ยงเด็ก จากออแพร์รุ่นพี่


What is “ AuPair in USA”?

โครงการพี่เลี้ยงเด็ก (AuPair) เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองและอยู่ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา(United Department of States – USDOS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจจากนานาประเทศทั่วโลกได้เรียนรู้วัฒนธรรม และพักอาศัยกับครอบครัวชาวอเมริกันเป็นระยะเวลา 1ปี โดยทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเด็กและได้รับค่าตอบแทนอย่างถูกกฏหมายและทุนการศึกษาจำนวน $500 เพื่อศึกษาต่อตามความสนใจ เช่น เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะถือครองวีซ่าประเภท J-1 (Cultural Exchange Visitor Visa) ซึ่งเป็นวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอเมริกัน ได้รับประสบการณ์ใช้ชีวิตในต่างประเทศ และได้พัฒนาภาษาอังกฤษผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กโดยหลังจากครบระยะเวลาของโครงการออแพร์จะมีโอกาสท่องเที่ยวต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 30 วันอย่างถูกกฎหมาย และโครงการนี้สามารถขยายระยะเวลาโครงการจาก 1 ปี เป็น 2 ปีได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

โดยโครงการพี่เลี้ยงเด็กออแพร์ (AuPair) นี้ได้รับการสนับสนุนและควบคุมโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีหน้าที่ดูแลด้านโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และบริษัทเอ็นจีเนียส อินเตอร์ เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจขององค์กรกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และสำนักกิจการเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.  Educational  &  Cultural Affairs Bureau) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของรัฐบาล (U.S. Department of State)

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่สนใจชาวไทยได้มีโอกาสหาประสบการณ์ในการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กและได้รับค่าจ้างอย่างถูกกฏหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอเมริกันผ่านทางครอบครัวอุปถัมป์ชาวอเมริกันในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมจริงผ่านการทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็ก
 4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์ที่ได้รับจากการดำรงชีวิตที่ต่างประเทศนำมาปรับใช้พัฒนาตัวเอง
 5. เพื่อเปิดโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยไม่กระทบต่อฐานะทางบ้านรวมไปถึงการฝึกการวางแผนในการเดินทางและการจัดการต่างๆด้วยตนเอง
 6. เพื่อเปิดโอกาสในการฝึกฝนทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น ได้รับมิตรภาพใหม่ๆทั้งจากเพื่อชาวไทย ชาวอเมริกันและเพื่อนๆจากหลายประเทศทั่วโลก
 7. เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับเพื่อนบ้าน

** หมายเหตุ **

โครงการนี้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่เพียงเท่านั้น มิใช่การจัดหางานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการทำงานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการออแพร์จะสามารถทำงานและเดินทางท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

สิ่งที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการออแพร์จะได้รับวีซ่าประเภท J–1 (Cultural Exchange Visitor)
 2. ค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่า $197.75/สัปดาห์ (ทำงาน 45 ชั่วโมง/สัปดาห์)
 3. ได้รับทุนการศึกษาจากครอบครัวอุปถัมภ์ $500/ปี
 4. ได้รับอาหารและที่พักห้องส่วนตัวฟรี (พักกับ Host family)
 5. ได้รับตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไปกลับ กรุงเทพ – สหรัฐอเมริกา – กรุงเทพ
 6. ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศที่ นิวยอร์ก ก่อนการเริ่มงาน 5 วันหลังจากนั้นเดินทางสู่บ้าน Host family
 7. ได้รับสิทธิประกันสุขภาพและอุบัติเหตุเบื้องต้นตลอดระยะเวลาโครงการ
 8. วันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดพักร้อน 2 สัปดาห์โดยที่ได้รับค่าจ้าง
 9. เมื่อจบโครงการออแพร์ 1 ปีแล้วยังสามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศได้อีก 1 เดือน
 10. โครงการออแพร์สามารถขยายระยะเวลาโครงการได้มากสุดถึง 2 ปี (ขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. ทำหน้าที่ดูแลเด็ก 45 ชั่วโมง/สัปดาห์ และไม่เกิน 10 ชั่วโมง/วัน
 2. ดูแลช่วยเหลือกิจวัตรประจำวันของเด็ก จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ
 3. ทำกิจกรรมสร้างสรรค์และสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก
 4. ดูแลความสะอาดบริเวณที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
 5. ดูแลความสะอาดเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายของเด็ก
 6. เตรียมอาหารสำหรับเด็ก
 7. ขับรถรับ-ส่งเด็ก เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ
 8. หน้าที่อื่นๆ เช่น สอนการบ้านเด็ก, ช่วยงานบ้านเบาๆ, มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือเทศกาลต่างๆในครอบครัว

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 1. เพศหญิง (เท่านั้น) สัญชาติไทย อายุระหว่าง 18 – 26 ปี (ไม่เกิน 27 ปีก่อนการเดินทาง)
 2. การศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี
 3. มีสุขภาพที่ดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง
 5. มีความเข้าใจวัตถุประสงค์และกฎระเบียบต่างๆ ในการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
 6. มีความรับผิดชอบในการทำงาน ขยันอดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ด้วยตนเอง
 7. มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ที่ดีพร้อมที่จะปรับตัวเพื่อเรียนรู้ วิถีการดำเนินชีวิต
 8. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (สามารถทำหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)
 9. สามารถว่ายน้ำได้ (สามารถฝึกหัดหลังจากการสมัครเข้าร่วมโครงการได้)

บริการพิเศษจากทาง Engenius International

 • ช่วยตรวจจดหมายแนะนำตัวให้กับนิสิต นักศึกษาก่อนทำการสมัครงานกับนายจ้าง
 • ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษฟรี (สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์)
 • บริการ Mock up Interview ก่อนการสัมภาษณ์งานจริงกับนายจ้าง
 • บริการติวสัมภาษณ์วีซ่า
 • Pre Departure briefing แนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทาง

ค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมโครงการออแพร์

 1. Application Fee 5,100 บาท
 2. Program Fee 41,900 บาท
 3. VISA Fee 8,000 บาท

ขอขอบคุณ ข้อมูลดีๆจาก Engenius International
หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ 02-117-4742

Post Author: admin