ทุนปริญญาโทสาขาจิตวิทยาประเทศอังกฤษ

ทุนปริญญาโทสาขาจิตวิทยาประเทศอังกฤษ

Surrey International Scholarship for Psychology 2019 ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ภายใต้ภาควิชาจิตวิทยาที่ University of Surrey มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าทุนการศึกษา £2,500 – £5,000

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยา (หลักสูตรเต็มเวลาเท่านั้น)

You must be an offer holder for a full-time programme in one of the below courses starting in the academic year 2019/20

คุณสมบัติผู้สมัคร ทุนปริญญาโทสาขาจิตวิทยาประเทศอังกฤษ :

  • ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาโท ภาควิชาจิตวิทยา
  • ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือเทียบเท่า
  • เป็นนักศึกษาที่เสียค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ
  • เป็นผู้ที่ชำระค่าเล่าเรียนด้วยตัวเอง และไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่อื่น
  • สมัครเรียนในหลักสูตรที่ต้องการภายในกรอบเวลาที่กำหนด และชำระค่ามัดจำล่วงหน้า
  • มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับ University of Surrey

ก่อตั้งปี พ.ศ.2509 (1966) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำอันดับต้นๆ ของโลกที่มีชื่อเสียงในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ในเมืองเซอเรย์ มีวิทยาเขต 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขต Stag Hill และวิทยาเขต Manor Park