ทุนเรียนปริญญาโท University of Kent ประเทศอังกฤษ

ทุนเรียนปริญญาโท University of Kent ประเทศอังกฤษ

University of Kent มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมอบทุนการศึกษา Jarman Scholarship เพื่อเรียนต่อในระดับปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามูลค่า £1,000 ต่อปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ด้านศิลปศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโท ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2019

-ทุนนี้จะพิจารณาให้กับผู้สมัครที่แสดงให้เห็นความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น การละคร ภาพยนตร์ หรือประวัติศาสตร์ศิลป์วิทยา) ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

เขียนอธิบาย (ไม่เกิน 400 คำ) ถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น

– การจัดงาน หรือการเข้าร่วมกิจกรรมนอกหลักสูตรระดับปริญญาตรี

– การทำบล็อก หรือสร้างภาพยนตร์ใน Youtube

– การพูดสุนทรพจน์

– งานชุมนุมที่เกี่ยวกับศิลปะ

– หนังสือพิมพ์ เป็นต้น

 

ปิดรับสมัคร:

26 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.kent.ac.uk

 

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย (ขอบคุณ ข้อมูลจาก si-uk)

University of Kent ก่อตั้งในปี 1965 ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษและอยู่ใกล้กับ Canterbury ที่มีความงดงาม จนเป็นรู้จักกันในนามมหาวิทยาลัยยุโรปของสหราชอาณาจักร จึงทำให้นักศึกษาที่นี่มีโอกาสในการเดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศในทวีปยุโรปและประเทศอื่น ๆ มหาวิทยาลัยยังเป็นพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในกว่า 100 ประเทศ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ทั้งในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก โดยเปิดโอกาสทางด้านการฝึกงานสำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในที่ต่าง ๆ ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ

University of Kent ได้รับการจัดอันดับอยู่ที่ในท็อป 80 มหาวิทยาลัยที่มีการก่อตั้งมาไม่เกิน 50 ปี จาก Times Higher Education และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มของมหาวิทยาลัยที่มีคะแนน 90% หรือมากกว่า จากการสำรวจของ National Student Survey ประจำปี 2015

University of Kent ได้มีเปิดหลักสูตรเพิ่มเติมและปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบ่อยครั้ง โดยวิทยาเขตที่ 2 ที่ตั้งอยู่ใน Medway ซึ่งเป็นที่ตั้งของ School of Pharmacy และ School of Art โดยวิทยาเขตแห่งนี้ได้มีการใช้ร่วมกับ Canterbury Christ Church University และ University of Greenwich นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้ลงทุนในการปรับปรุงห้องสมุด Templeman Library และอาคารเรียนสำหรับหลักสูตรประติมากรรมและดนตรี ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษากว่า 19,000 คน จาก 120 ประเทศทั่วโลก