ทุนการศึกษา Fulbright ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

ทุนการศึกษา Fulbright ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

Fulbright Scholarship (โครงการทุนการศึกษา Fulbright) เริ่มต้นขึ้นในปี 1946 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความรู้เพื่อที่จะปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ โครงการทุนการศึกษาฟุลไบรท์ในประเทศไทยเริ่มในปี 1950 จะได้รับการสนับสนุนทั้งด้านค่าเล่าเรียน, ค่าใช้จ่ายรายเดือน, ตั๋วเครื่องบินไปกลับสหรัฐอเมริกา และประกันสุขภาพ นอกจากนี้ยังได้อาศัยอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายระหว่างการเรียนรู้และการวิจัยอีกด้วย

มูลค่าของทุนการศึกษา:

  • ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
  • ค่าครองชีพ
  • ค่าประกันสุขภาพ
  • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด จากประเทศบ้านเกิด ไปยังสหรัฐอเมริกา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุน Fulbright เปิดโอกาสให้เรียนในหลากหลายสาขา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– สัญชาติไทย + สุขภาพดีแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรค
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย
– GPA 3.0 หรือมากกว่า
– ได้คะแนนสอบ TOEFL ดังนี้
>> PBT ไม่ต่ำกว่า 550
>> CBT ไม่ต่ำกว่า 213
>> iBT ไม่ต่ำกว่า 80

 

วิธีการสมัคร:

ใบสมัครทั้งหมดจะได้รับการพิจารณาโดยคณะกรรมการของมูลนิธิฟูลไบรท์ หรือคณะกรรมการจากสถานทูตสหรัฐฯ ดังนั้นผู้สมัครต้องสมัครทุนที่ประเทศตนเอง โดยตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ ที่นี่

 

เพิ่มเติม