ทุนการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท University of Auckland

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท University of Auckland ทุนมีมูลค่าสูงสุด $10,000

University of Auckland ประกาศ ทุนการศึกษา ประจำปี 2018 เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับค่าเรียนกับผู้สมัครจากต่างชาติเพื่อไปศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในการเรียนสาขาต่าง ๆ ที่มีการสอนที่นี่ โดยทุนมีมูลค่าสูงสุด $10,000 โดยหมดเขตการสมัคร ทุนการศึกษา ภาคเรียนแรก 21 พฤศจิกายน 2018

University of Auckland หรือ มหาวิทยาลัยอ๊อกแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ รวมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศอีกด้วย ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 81 ของโลกจากการจัดอันดับของ QS World เริ่มก่อตั้งในปี 1883 มีนักศึกษารวมกว่า 33,000 คน ในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,000 คนจากเกือบร้อยประเทศทั่วโลก มีบุคลากรทางด้านวิชาการมากกว่า 2,000คน และบุคลากรที่มีความสามารถทั่วไปอีกมากมาย จึงทำให้มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ เป็นมหาวิทยาลัยที่ประกอบด้วยบุคลากรหลายเชื้อชาติเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทำให้นักศึกษาได้รับคุณวุฒิเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีหลักสูตร เรียนปริญญาโท เรียนปริญญาเอก ที่น่าสนใจในหลายสาขาให้เลือกเรียน

มหาวิทยาลัย ถูกจัดให้อยู่อันดับ 81 ของโลก ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ในรายการQS World University Rankings ประจำปี 2016/17

University of Auckland International Student Scholarships in New Zealand, 2018 เป็น ทุนการศึกษา ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดผู้เรียนที่มีคุณภาพมาศึกษาที่มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ ทั้งระดับ Undergraduate และ Postgraduate Taught Study

คณะที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี
Bachelor of Architectural Studies (BAS)
Bachelor of Arts (BA)
Bachelor of Commerce (BCom)
Bachelor of Dance Studies (BDanceSt)
Bachelor of Education (Teaching) (BEd (Tchg))
Bachelor of Engineering (Honours) (BE (Hons))
Bachelor of Fine Arts (BFA)
Bachelor of Health Sciences (BHSc)
Bachelor of Laws (LLB)
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBChB)
Bachelor of Music (BMus)
Bachelor of Nursing (BNurs)
Bachelor of Optometry (BOptom)
Bachelor of Pharmacy (BPharm)
Bachelor of Sport, Health and Physical Education (BSportHPE)
Bachelor of Urban Planning (Honours) (BUrbPlan(Hons))
Bachelor of Property (BProp)
Bachelor of Science (BSc)
Bachelor of Science in Biomedical Science (BSc)
Bachelor of Social Work (BSW)
Graduate Diploma in Teaching (GradDipTchg)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร ที่ต้องการ ทุนการศึกษา
-เป็นผู้เรียนต่างชาติที่ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย
-มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
– เอกสารที่ระบุตัวตนอย่างชัดเจน เช่น สูติบัตร สำเนาหนังสือเดินทางของตนเองและผู้ปกครอง
– รูปถ่ายขนาดติดหนังสือเดินทาง
– เอกสารแสดงการจบการศึกษาระดับมัธยมปลาย
– เอกสารแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมปลาย
– ผลสอบ IELTS 6.0/TOEFL iBT 80 บางสาขาอาจกำหนดสูงกว่านี้ ตรวจสอบได้ที่นี่

หมดเขตการรับสมัครในการสมัครขอทุนในแต่ละปี คือ 21 พฤศจิกายน 2018 (สำหรับภาคเรียนแรก) และ 4 พฤษภาคม 2019 (สำหรับภาคเรียนที่สอง)
Online Application
Scholarship Link