University of Arts London มอบทุนปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

University of Arts London มอบ ทุนปริญญาตรี เพื่อศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

University of Arts London มอบ ทุนปริญญาตรี เต็มจำนวน ด้านแฟชั่นและการออกแบบ ให้แก่นักศึกษาต่างติที่สนใจศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร

University of the Arts London เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบแฟชั่นและศิลปะการแสดง

มูลค่าของทุนการศึกษา:

ได้รับทุนเต็มจำนวน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ด้านแฟชั่นและการออกแบบ (หลายสาขา)

คุณสมบัติผู้สมัคร:

  • นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ รวมถึงนักศึกษาชาวไทย
  • มีผลการเรียนที่ดีเยี่ยม
  • มีผลงานที่ดีเยี่ยม
  • มีผลคะแนนทักษะด้านภาษาอังกฤษ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และได้ 5.5 ในทุกส่วน ขึ้นไป
  • จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ artslondon.wufoo.eu

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

– เขียนเรียงความ 3 ฉบับ / งานเขียนที่ดีที่สุดที่ควรได้รับเลือก ส่งผ่าน Dropbox ไปยัง scholarshipapplications@arts.ac.uk บรรยายไม่เกิน 500 คำ ถึงวิธีการทำงานและแรงบันดาลใจ

– สำเนาผลการเรียน ใบรับรองผลการเรียน

– จดหมายสนับสนุนจากคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันของคุณ

– สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ

– รูปถ่าย

– ผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.5 และได้ 5.5 ในทุกส่วน

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตการรับสมัคร 27 เมษายน 2018นี้

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซค์:

arts.ac.uk