ทุนการศึกษา

ทุนปริญญาตรี เรียนต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังในอเมริกา

ทุนปริญญาตรี เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย