ทุนปริญญาตรี เรียนต่อประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา ปริญญาตรี ที่ University of Kent

ทุนการศึกษา

University of Auckland มอบทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

The Engineering Institute of Technology มอบทุนการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษา

ทุนอเมริกา The Ferris State University มอบทุนปริญญาตรี